Министрлык турында

 Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы — бирелгән вәкаләтләр кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә Россия Федерациясе эчке эшләр органнары бурычларын һәм функцияләрен тормышка ашыручы башкарма хакимият органы.

 Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы Россия Федерациясенең эчке эшләр органнары системасына керә һәм Россия Федерациясенең Эчке эшләр министрлыгына буйсына.

 Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы үз эшчәнлеген турыдан-туры һәм (яки) районнар (муниципаль районнар), шәһәр (шәһәр округлары) һәм башка муниципаль берәмлекләр, шул исәптән берничә муниципаль берәмлек буенча үзенә буйсынучы эчке эшләр бүлекләре (идарәләре), шулай ук Россия Федерациясе законнары һәм Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының норматив хокук актлары белән билгеләнгән тәртиптә эчке эшләр органнары алдында тора торган бурычларны хәл итү өчен төзелгән башка бүлекчәләр һәм оешмалар аша гамәлгә ашыра.

 Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының төп бурычлары:
  1. Үз вәкаләтләре чикләрендә кеше һәм граждан хокукларын, ирекләрен тәэмин итү.
  2. Үз вәкаләтләре чикләрендә җинаятьләрне кисәтүне, ачыклауны, туктатуны, ачуны һәм тикшерүне, шулай ук административ хокук бозуларны кисәтүне һәм туктатуны оештыру.
  3. Татарстан Республикасы территориясендә җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү.
  4. Татарстан Республикасы территориясендә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү.
  5. Татарстан Республикасы территориясенә гражданнар һәм хезмәт коралының, шартлаткыч матдәләрнең һәм составларында әлеге матдәләр булган әйберләрнең әйләнештә йөрүен тикшерүдә тотуны оештыру һәм гамәлгә ашыру.
  6. Россия Федерациясе законнары һәм башка норматив хокук актлары белән бирелгән вәкаләтләр чикләрендә Татарстан Республикасы территориясендә дәүләткә карамаган (шәхси) саклау эшчәнлеген һәм җинаятьләрне эзләү буенча дәүләткә карамаган (шәхси) эшчәнлекне тикшерүдә тотуны оештыру һәм гамәлгә ашыру.
  7. Татарстан Республикасы территориясендә физик һәм юридик затлар мөлкәтен шартнамәләр буенча саклауны оештыру.
  8. Үзенә буйсынучы эчке эшләр органнары, бүлекчәләре һәм оешмалары белән идарә итү, аларның эшчәнлеген оештыру.

 Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, халыкара хокукның гомумкабул ителгән принципларына һәм нормаларына, Россия Федерациясенең халыкара шартнамәләренә, федераль конституциячел законнарга, федераль законнарга, Россия Федерациясе Президенты указларына һәм боерыкларына, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларына һәм боерыкларына, Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының норматив хокук актларына, бу Нигезләмәгә, шулай ук Татарстан Республикасы Конституциясенә, Россия Федерациясе Конституциясе һәм Россия Федерациясе законнары белән бирелгән вәкаләтләр чикләрендә чыгарылган Татарстан Республикасы законнарына һәм башка норматив хокук актларына таяна.

 Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы эшчәнлеге, кеше һәм граждан хокукларын һәм ирекләрен ихтирам итү, законлылык, гуманизм һәм хәбәрдарлык принципларына таянып, оператив–хезмәт эшчәнлеге мәсьәләләрен хәл иткәндә планлаштыруны, бер генә кеше тарафыннан идарә итүне һәм әлеге мәсьәләләр буенча фикер алышканда коллегиальлекне яраштырып алып бару, Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының һәр хезмәткәре, эшчесенең, министрлыкка буйсынучы эчке эшләр органнарының, бүлекчәләренең һәм оешмаларының йөкләнгән участоктагы эшләр торышы өчен шәхси җаваплылыгы, шулай ук дәүләт хакимиятенең башка органнары, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр һәм гражданнар белән үзара хезмәттәшлек нигезендә алып барыла.

 Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы Россия Федерациясе законнары билгеләгән тәртиптә төзелә, үзгәртеп оештырыла һәм бетерелә.

Соңгы яңарту: 12 гыйнвар 2017, 14:03
Copyright © 2003-2018
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования